Mirjam Flipse, coördinator

Even voorstellen. Mijn naam is Mirjam, bouwjaar 1972. In 2000 en 2005 gepromoveerd tot trotse moeder van 2 geweldige zoons waarvan de jongste o.a. gediagnosticeerd is met ASS/Asperger. Na die diagnose ontstonden veel vragen. Maar waar kon ik met al die vragen heen?

Wat was er allemaal en waar vond ik dat? Ook zocht ik naar herkenning, erkenning, begrip en tips. Ouders die in het zelfde of soortgelijke schuitje zitten en die je dus niks hoeft uit te leggen.

Vanuit mijn gemis aan een fysiek informatie- en ontmoetingspunt ben ik betrokken geweest bij het opzetten en verder ontwikkelen van het Zaans Autisme Loket. In september 2020 gestart door een nauwe samenwerking van het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief met de NVA, ‘de Huiskamer van Zaanstad’ (inloop van het Sociaal Wijkteam en GGZ in de Wijk) en het Autismenetwerk Zaanstreek-Waterland. Sinds najaar 2021 coördinator. Daarnaast ook parttime werkzaam bij het Sociaal Wijkteam Wormerveer voor De Huiskamer van Zaanstad. Lid van Mama Vita Zaanstad (een netwerk voor moeders van kinderen met Autisme) en zit in diverse ASS gerelateerde werkgroepen.

Bij het ZAL probeer ik bezoekers allereerst het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Aan te sluiten bij wat voor hen belangrijk is. Een luisterend oor, begrip, (h)erkenning maar ook heel praktisch tips bieden. Te ondersteunen in hun zoektocht naar wat ze nodig hebben. Daarnaast beheer ik de mail, onze Facebook en Instagram, beheer ik samen met Pascal de website, hou ik me o.a. bezig met  het organiseren van themabijeenkomsten, activiteiten, signaleren van knelpunten en waar behoefte aan is in de regio en verbinding zoeken met andere organisaties. Ik ben (bijna) elke week aanwezig.

Susana Gomez-Groet, ervaringsvrijwilliger vanuit ZOED (RCO de Hoofdzaak)

Ik ben Susana Gomez Groet (1983). Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen. Ik houd van dansen en gezelligheid. Ik ben stijldans assistent en werk op vrijwillige basis als ervaringsdeskundige voor ZOED van RCO De hoofdzaak. (ZOED: Zaanse Ouders ervaringsdeskundigen.) Sinds april 2022 ben ik mede-regiomoeder van Mama Vita Zaanstad.

Mijn dochter heeft ADD en kenmerken van autisme. Mijn zoontje heeft een verstandelijke beperking, kenmerken van autisme en ARFID. ARFID is een ernstige eetstoornis die ook vaak voorkomt bij mensen met autisme. Ik ben door RCO de Hoofdzaak gevraagd om als ervaringsdeskundige bij het Zaans Autisme Loket te helpen met alle vragen die er zijn en ben zeer regelmatig aanwezig.

Nick van de Breul, Sociaal Wijkteam Wormerveer

Mijn naam is Nick van den Breul (1993). Ik ben woonachtig in Alkmaar. In het dagelijks leven ben ik wijkteammedewerker voor het Sociaal Wijkteam Wormerveer en in mijn vrije tijd ben ik veel met muziek bezig. In mijn werkzaamheden voor het wijkteam kom ik geregeld bewoners tegen die moeilijkheden in het leven ervaren als gevolg van een autisme spectrum stoornis en ik wil graag iets voor deze doelgroep kunnen betekenen.

Vanuit het Sociaal Wijkteam zijn wij daarom ook aangesloten bij het Zaans Autisme Loket om bij te dragen aan de ondersteuning van de bewoners en om de kennis van het Sociaal Wijkteam te delen. In de oneven weken ben ik deels fysiek aanwezig, deels op afstaand (1 kantoortje verder) beschikbaar.

Linda Rollenberg, autismecoach

Ik ben Linda (). Sinds 2000 ben ik actief in de autisme hulpverlening. In het verleden heb ik veel projecten neer gezet om te wonen, te leren werken en om hulpverleners te scholen. Daarnaast ben ik autisme coach binnen mijn eigen praktijk. Ik ben (terugtredend) coördinator van het Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland en mede initiatiefnemer van het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief (ZAAI). Vanuit ZAAI is het oorspronkelijke idee voor het ZAL ontstaan wat na nauwe samenwerking met de NVA, het Sociaal Wijkteam en het Autisme Netwerk in september 2020 van start ging en sindsdien alleen maar groeiende is. Het draait zo goed, dat ik inmiddels een stapje terug heb genomen. 1 x In de 6 weken ben ik nog aanwezig bij het koffie-uurtje voor vrouwen en op de achtergrond blijf ik natuurlijk betrokken bij het ZAL.

Ervaringsvrijwilliger

Ik ben vrijwilliger bij het Zaans Autisme Loket (vrouw, 1972). Ik kan erover meepraten omdat ik zelf autisme heb. Ik ben laat gediagnosticeerd (op mijn 46e ). Dus ik weet hoe dat is. Ik heb een gezin. Dus kan ook meepraten over moeder zijn met, hoe het is om een kind te hebben met en een partner, ervaring met werken. Dat maakt dat ik vanuit verschillende invalshoeken ervaring heb, begrip heb en kan meedenken. Het leuke bij het loket vind ik dat je eigen initiatief kunt nemen. Er komen allerlei vragen binnen waar je op in kunt spelen, een lezing geven, gespreksgroep begeleiden, spelletjesmiddag organiseren, je kunt je op allerlei vlakken inzetten. Ik ben wisselend aanwezig en op de achtergrond actief betrokken bij het ZAL.

Linda Wessels, ervaringsvrijwilliger

Linda Wessels (1955), bij het ZAL noemen ze me Lin omdat er nog een andere Linda is. Rond mijn 40e afgestudeerd als orthopedagoog. Sinds september 2021 met pensioen, na 47 jaar onderwijs. Vanaf 2008 werkzaam in en rond het SBO in de Zaanstreek.

De laatste 12 jaar daarvan als onderwijsadviseur passend onderwijs / schoolondersteuner om kinderen, ouders, scholen, en leerkrachten te ondersteunen om het onderwijs waar nodig zo passend mogelijk te maken. Mijn loopbaan levert een berg aan ervaring op, ook wat betreft luisteren en gesprekken voeren. Sinds 2017 weten we dat onze volwassen dochter autisme heeft. Hoe konden we dat gemist hebben? Bij de loodgieter thuis lekt ook wel eens de kraan, denk ik altijd maar.

Ik kan een aardig deuntje meefluiten met de zorgen en vragen van onze bezoekers. Sinds september 2021 draai ik dan ook wekelijks met plezier mee in het spreekuur van het ZAL in Wormerveer.

Erwin, ervaringsvrijwilliger

Ik ben Erwin (1970), vader van 2 kinderen met Autisme en sinds 2021 heb ikzelf ook de diagnose gekregen. Toen het ZAL in sept. 2020 voor de 2e keer open was ben ik gevraagd een keer te komen kijken. Dat is me zo goed bevallen dat ik al snel zelf vrijwilliger werd en sindsdien bijna elke week aanwezig ben. Sinds het najaar 2021 ben ik ook vrijwilliger bij het IJmonds Autisme Loket.

Wat mij vooral aanspreekt is het lotgenoten contact. De aanwezigheid van ervaringsdeskundigen zorgt er voor mij voor dat de drempel lager is, de sfeer ongedwongen en vragen makkelijker gesteld worden. Het is fijn dat er ook professionals aanwezig zijn omdat je elkaar aanvult. Zij kunnen vanuit een andere hoek vragen beantwoorden. Ik vind hier erkenning en herkenning. Tevens kan ik mijn kennis en ervaring gebruiken om anderen te helpen. Ik luister, observeer en denk mee.

Erica, ervaringsvrijwilliger

Hey, mijn naam is Erica (1974). In 2017 of 2018 (tijd vliegt) ben ik gediagnosticeerd met Asperger. Mijn dochter bleek, na verblijf in een kinder-psychiatrisch ziekenhuis, sociaal emotionele problematiek en Asperger te hebben. Zij vermoedden dat mijn zoon daar ook wel eens hinder van zou kunnen hebben en inderdaad, hij kreeg de diagnose PDD-NOS.

Mijn kinderen zijn een evenbeeld van wie ik ben en dus volgde moeders als laatste. Officieel niet gediagnosticeerd met adhd maar ik heb er wel enorm veel kenmerken van. Mij maakt het niet veel uit, ik mankeer meer, maar ik blijf een positief mens.

Twee jaar geleden kwam ik, na toch een drempel voor mezelf, bij het ZAL binnen lopen. Door mijn stemproblematiek had ik in de loop der jaren al best wat bergen moeten overwinnen. Het ZAL bleek helemaal geen berg te zijn. Het was alleen een heuveltje voor mijzelf.

Eerlijk is eerlijk, ik was al snel vaste klant bij het ZAL . Inmiddels ben ik er vrijwilliger geworden en ben ik elke even week bij het vrouwenuurtje, voor dames met autisme.

Mijn passie is computers en alles wat daar omheen hangt. Daar volg ik ook een opleiding in. Verder lees ik graag en films en verslind ik series op dvd en netflix, hahahaha. Ook ben ik stapelgek op mijn dieren, twee katten en twee vogels.

Karen Hemink, Sociaal Wijkteam Wormerveer

Hoi, ik heet Karen (1973). Ik werk bij het Sociaal Wijkteam in Wormerveer. Het Wijkteam organiseert de Huiskamer als ontmoetingsplek in de buurt.

Op dinsdag ochtend doen we dat samen met het Zaans Autisme Loket. We krijgen veel vragen over leven met autisme. De ervaringsdeskundigen gaan dan met je in gesprek. Als zij vragen hebben, dan denk ik graag mee. Omdat ik veel weet over regeltjes en hoe sociale wijkteams werken. En als we een activiteit of uitstapje willen organiseren, dan ben ik er graag bij! In de even weken ben ik deels fysiek aanwezig, deels op afstand (1 kantoortje verder) beschikbaar.

Pascal van IJzendoorn, Bestuurslid NVA Noord Holland

Mijn naam is Pascal van IJzendoorn (1982) en weet sinds mijn 30e dat ik autisme heb. De zoektocht naar de diagnose heeft lang geduurd en heb dan ook veel verschillende behandelingen doorlopen. Deze kennis probeer ik nu in te zetten om andere te helpen. Sinds de publicatie van mijn boek: “Help ik ben een autist. Ik was het al voordat ik het wist” is dit alles in een stroomversnelling terecht gekomen en ben ik inmiddels door heel Noord-Holland actief met allerlei autisme gerelateerde activiteiten.

In 2020 werd mij gevraagd om mijzelf aan te sluiten bij de stuurgroep van het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief wat ik met veel plezier heb gedaan. Dit team van mensen heeft de afgelopen jaren vanuit diverse hoeken te knelpunten onderzocht die spelen bij mensen met autisme in de Zaanstreek. Het Zaans Autisme Loket is een uitwerking van een plan om deze knelpunten aan te pakken.