Zaans Autisme Loket/de Huiskamer van Zaanstad
Waar: Buurtcentrum de Lorzie, Marktplein 4, 1521HS – Wormerveer
Wanneer: Elke dinsdag van 10:00 – 13:00 uur
Voor wie: Informatie-, ontmoetings- en steunpunt voor en door mensen met autisme, hun naasten en iedereen die meer wil weten over autisme.
Info: www.facebook.com/zaansautismeloket / www.instagram.com/zaans_autisme_loket/ / info@zaansautismeloket.nl 

Mama Vita Zaanstad
Waar: Evean de Meerpaal. Panneroodstraat 89, 1503XM – Zaandam
Wanneer: Elke 2e dinsdag van de maand van 20:00 – 22:00 uur
Voor wie: Moeders van een kind/kinderen met autisme
Info: www.mamavita.nl / zaanstad@mamavita.nl / www.facebook.com/mamavitazaanstad

Auti Café de Boed
Waar: Willem Dreeslaan 1a, Zaandijk (1ste verdieping)
Wanneer: Elke 3e dinsdag van de maand vanaf 19:30 uur
Voor wie: Mensen met autisme of een sterk vermoeden daarvan
Info: samy_yildirim@yahoo.com / www.ervaringskenniscentrum.nl/auticafe.html

Gespreksgroep Autisme (gemengd) 
Waar: Vincent van Goghweg 89, 1506JB – Zaandam
Wanneer: Elke 1e woensdag van de maand van 10:00 – 11:30 uur
Voor wie: Volwassenen met autisme (of een vermoeden van), naasten en mensen met een hoge interesse in autisme.
Info: www.ervaringskenniscentrum.nl/praatgroep-autisme.html

Gespreksgroep Autisme (mannen)
Waar: Vincent van Goghweg 89, 1506JB – Zaandam
Wanneer: Elke 4e vrijdag van de maand van 13:30 – 15:30 uur
Voor wie: Mannen met (een sterk vermoeden van) autisme
Info: www.ervaringskenniscentrum.nl/mannen-met-autisme.html

Autastisch Café
Waar: Jongerenhub. Parkrijklaan 121E, 1567 HD – Assendelft. 
Wanneer: Elke laatste vrijdag van de maand van 15:30 – 17:00 uur
Voor wie: Jongvolwassen van 18 – 27 jaar met autisme
Info: t.ijseldijk@swt.zaanstad.nl / www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan/wij-ondersteunen-bij/jongeren/

Autisme ontmoetingswandelingen
Waar: Natuurgebieden in Noord-Holland. 
Wanneer: 1 x per maand op een zaterdag. 
Voor wie: Iedereen met autisme
Info: www.facebook.com/zaansautismeloket / info@zaansautismeloket.nl